Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan.

Som dagtilbud er vi underlagt dagtilbudslovens § 7 og § 8, hvori der står, at vi skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv. Den pædagogiske læreplan skal danne rammen for det pædagogiske arbejde, og den skal udarbejdes så der tages højde for børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

I Høje-Taastrup Kommune har vi som mål at ruste børn til det 21. århundredes kompetencer, som er kreativitet, kommunikation, kritisk tænkning og erfaringsdannelse.

For at understøtte dette arbejder vi pædagogisk ud fra værdierne om at have høje ambitioner for alle børn. Hos os har alle børn ressourcer og talenter.

Derfor understøtter vi udviklingen af livsglade, engagerede, nysgerrige børn, der er medskabere af deres eget liv gennem kontinuerlig læring i legende fællesskaber. 

Sådan arbejder vi med:

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg